Nyomtatványok

Tisztelt Szakmagyakorlók!

Kérjük a Tisztelt Szakmagyakorlókat, hogy a kamarai tagsággal, illetve a CSMMK hatáskörébe tartozó jogosultságokkal kapcsolatos eljárási ügyben a TITKÁRSÁGGAL MINDEN ESETBEN, ELŐZETESEN EGYEZTETNI SZÍVESKEDJENEK!!!

Ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi táblázatot, mely tartalmazza, hogy a Kamaránk honlapján, a „Nyomtatványok” menüpont alatt található kérelemlap(ok) kitöltése mellett az egyes jogosultság(ok) megadása esetén melyek a csatolandó mellékletek.

Jogosultságok megadása esetén, a Kormány rendelet(ek)ben meghatározott, az egyes szakterületekre vonatkozó szakmai gyakorlati idő minden esetben az adott szakterületre vonatkozó szakirányú végzettség megszerzésétől számítódik. 

Kamarai tagság feltételei: jelentkezési lap kitöltése mellett az alábbi mellékletek csatolása: felsőfokú végzettség (diploma, oklevél), szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, éves tagdíj befizetésének igazolása (díjtáblázat a www.mmk.hu honlapon olvasható).

Jogosultság MEGADÁSA

Jogosultság továbbképzési határidejének meghosszabbítása

Tervezői / szakértői

jogosultság(ok) – 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy végzettségük szakirányúságának kérdésében legyenek kedvesek a Kamara titkárságán érdeklődni.)

szakirányú végzettség

részletes szakmai önéletrajz

szakmai gyakorlat igazolása a 12. § (1) bekezdés alapján

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

eljárási díj befizetésének igazolása (a befizetés csekken vagy utalással lehetséges)

ajánlások: tervezői jogosultság esetén 2 tervezőtől, akik a kért szakterületen teljes körű jogosultsággal rendelkeznek; szakértői jogosultság esetén 3 szakértőtől, akik a kért szakterületen jogosultsággal rendelkeznek

Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

Felelős műszaki vezetői / építési műszaki ellenőri jogosultság(ok) –266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy végzettségük szakirányúságának kérdésében legyenek kedvesek a Kamara titkárságán érdeklődni.) 

szakirányú végzettség.

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

részletes szakmai önéletrajz

szakmai gyakorlat igazolása a 12. § (1) bekezdés alapján

eljárási díj befizetésének igazolása (a befizetés csekken vagy utalással lehetséges)

Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

Az egyes jogosultságok megadásához, illetve a hatósági bizonyítvány kiállításához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét az 1997. évi LXXVIII. tv. 58. §-a, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott díjrendszer tartalmazza.

Az egyes jogosultság(ok)hoz kapcsolódó vizsga részletes szabályai az alábbi linkek alatt érhetőek el:

– tervezői/szakértői jogosultság(ok):  http://mmk.hu/szolgaltatasok/vizsga

– felelős műszaki vezetői/építési műszaki ellenőri jogosultság(ok):http://mmk.hu/szolgaltatasok/vizsga

– épületenergetikai jogosultság: http://mmk.hu/szolgaltatasok/vizsga

A következő formanyomtatványok tölthetőek le:

 

Kamarai jelentkezési lap
Bejelentő lap épületenergetikai (TÉ) névjegyzékbe vételhez
Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemlap (tervezői-szakértői jogosultság)
Kérelem-Geodéziai tervező vagy szakértő
Kérelem, tervezői-szakértői jogosultság megadásához
Jelentkezési lap-Épületenergetika (TÉ) 2019.
Felelős műszaki vezető-építési műszaki ellenőri kérelemlap (megadás és hatósági bizonyítvány kiállítás)
Szakmai gyakorlat igazolás CSMMK
Változásbejelentő adatlap
Megszakítás