Jogszabályok

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

103-2006. (IV.28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

104-2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

244-2006. (XII.05.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

191-2006. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

192-2009. (IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

297-2009. (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

354-2009. (XII.30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

14-2010. (II. 5.) Korm. rendelet – a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

176-2011. (VIII.31.) Korm. rendelet – a közúti infrastrukrúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

176-2008. (VI.30.) Korm. rendelet – az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

266_2013_ Korm.rendelet

pü-i_szabalyzat

pénzkezeéli_szab

SZMSZ egységes szerkezet 2004

Alapszabály 2019. 05. 13.

Megszakítás