Díjazottak

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díja

A CSMMK Alapszabályának 6.1. pontja értelmében:

„A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díja elismerést a CSMMK tagjai közül azon természetes személyek kaphatják meg, akik legalább öt éve a CSMMK tagjai és legalább tíz éve szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Mindezen túl a díjat azok kaphatják meg, akik kiemelkedő mérnöki teljesítményt nyújtottak és/vagy akik mérnökök képzésével és továbbképzésével, illetve tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó munkáját jelentősen elősegítették és/vagy a mérnök társadalmat és a mérnöki kamarát hosszú időn keresztül eredményesen képviselték. A díj posztumus is adományozható. A Kamara évente legfeljebb három díjat ad ki, melynek átadására a mindenkori taggyűlésen kerül sor. A Díjat a CSMMK Elnöksége azdományozza, a Díj adományozására a CSMMK bármely tagja, szakcsoportja, bizottsága vagy tisztségviselője, minden év február hónap végéig tehet javaslatot. Az adományozott címről fémből készült, az elismerésben részesült nevét, a díj megnevezését és a kiadás évét is tartalmazó emlékplakett, valamint díszoklevél kerül kiállításra. Az elismeréssel pénzjutalom is együtt jár, melyről és melynek mértékéről a CSMMK Elnöksége esetileg dönt.”

Kamaránk a 2000. évi taggyűlésen adományozott első ízben díjat kiemelkedő mérnöki tevékenységért és a kamarában végzett munkáért.

Díjazottjaink:

   • 2000. évben: Kardos Imre és Vargáné Patkós Margit
   • 2001. évben: Dr. Kováts Gábor és Pajtényi Ferenc
   • 2002. évben: Dr. Körmöczi Ernő és Plesovszki Pál
   • 2003. évben: Török Imre György, Mészáros Gábor és Szolga András
   • 2004. évben: Medgyesi Pál (méltató levél)
   • 2005. évben: Bombolya Erzsébet, Karácson László (méltató levél)
   • 2006. évben: Dr. Rigó Mihály, Dr. Major Tibor
   • 2007. évben: Kádár Sándor, Tornai László
   • 2008. évben: Kern Ferenc, Nagyistók Ferenc
   • 2009. évben: Dr. Csenke Zoltánné, Nagy Ferenc
   • 2010. évben: Fodor Ildikó, Dr. Pálfai Imre, Villányi János (méltató levél)
   • 2011. évben: Dudás Mihály (méltató levél), Katona Zsolt (méltató levél)
   • 2012. évben: Csépai János Róbert, Kocsis András Balázs
   • 2013. évben: Fejes Péter, Kocsis György
   • 2014. évben: Juratovics Aladár, Mészárosné Szollár Klára, Tóbiás Zoltán, Dr. Török József
   • 2015. évben: Engedi Antal, Varga György
   • 2016. évben: Inokai Zsolt, Szalai László, Vass Ferenc, Temesvári Mihály, Somogyi János
   • 2017. évben: Vakulyáné Papp Klára, Csonka Zoltán, Volosinovszki Miklós
   • 2018. évben:Himer András, Dr. Kovács Imre András, Papp Antal
   • 2019. évben: Zala Izabella, Szerencsés Gyula, Andó Mihály, Kálmán Miklós, Novák Gyula
   • 2020. évben: Babos Tamás, Dr. Kozák Péter
   • 2021. évben: Ivánkovits Imre, Lódri Csaba
   • 2022. évben: Dr. Dobi László, †Dr. Hahn László (posztumusz)
  • Vedres-díjban részesültek:
   2015: dr. Kováts Gábor2016: dr. Körmöczi Ernő2017: Tornai László2018: Medgyesi Pál2019: Kocsis András Balázs2020: Bombolya Erzsébet2021: Bodor Dezső2022: Juratovics Aladár2023: Engedi Antal

A Magyar Mérnöki Kamara Zielinski Szilárd Díjban részesítette az alábbi kamarai tagjainkat:

   • Dr. Körmöczi Ernő
   • Medgyesi Pál
   • Dr. Kováts Gábor
   • Bodor Dezső
   • Dr. Csenke Zoltánné
   • Prof. Dr. Véha Antal
   • Dr. Kozák Péter

A Magyar Mérnöki Kamara „Tiszteletbeli Tag” címet adományozott az alábbi személyeknek:

   • Dr. Molnár Béla
   • Kardos Imre
   • Dr. Vágás István
   • Dr. Frank József
   • Dr. Pálfai Imre
   • Ágoston István
   • Valastyán Pál
   • Prof. Dr. Pogány András
   • Prof. Dr. Szabó Gábor
   • Nagy Sándor
   • Kakas Béla
   • Dr. Juhász Tünde
   • Dr. Gingl Zoltán
   • Evetovic Cvijanovic Kornelija

A CSMMK Alapszabályának 6.3. pontja értelmében:

„Az Elnökség határozata alapján a taggyűlés a „Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Örökös Tagja” címet adományozhatja annak a szakmagyakorlónak, aki életpályája során, hosszú időtartamon keresztül elismertszakmai tevékenységet végzett és/vagy a kamarában végzett a mérnök társadalomérdekében elismerésre méltó tevékenységet. A „ Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja” a cím elnyerését követően mentesül a mindenkori tag- és eljárási díj fizetési kötelezettség alól, mert azt helyette a CSMMK, az általa működtetett szolidaritási alap terhére, átvállalja, illetve megfizeti.”

Kamaránk az alábbi tagjainak adományozott „Örökös Tag” címet: 

   • Vargáné Patkós Margit
   • Ecseri Ferenc
   • Harmat Péter
   • Márkus Zoltán
   • Dr. Kováts Gábor †
   • Medgyesi Pál †
   • Plesovszki Pál
   • Hopka János
   • Nagy Gáspár
   • Kádár Ferenc †
   • Varga László †
   • Sebők Ferenc
   • Mészáros Gábor
   • Takács Máténé
   • Fábri Béla†
   • Dr. Körmöczi Ernő
   • Szolga András
   • Dudás Mihály
   • Tornai László
   • Mura Mészáros József
   • Dr. Pálfai Imre †
   • Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor
   • Csépai János Róbert
   • Dr. Csenke Zoltánné
   • Csicsvári István
CSMMK Kitüntetési Szabályzat
Magyar Mérnöki Kamara Kitüntetési Szabályzata
Megszakítás