A Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamara május 14-én tartotta meg taggyűlését, melyen először Eur Ing. Kocsis András Balázs „Mérnöki szerkezet az építészforma mögött” című magas színvonalú előadása hangzott el.

A rendezvény kezdetekor a jenlévők megemlékeztek az elhunyt kamarai tagjaikról. A taggyűlést megtisztelte jelenlétével dr. Rátkai Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, melyet szeretettel és tisztelettel köszöntött. Ismertette az MMK elmúlt-, és a következő időszak fontosabb eseményeit, a kamara vezetésének elképzeléseit, tájékoztatta a jelenlévőket az MMK új székházáról. A jövőbeni tervekről elmondta, hogy a Magyar Építészetről szóló törvény 2024. október 1. napján hatályba lépő rendelkezései a kamara működésében is változásokat hoznak. Bővülni fog a kamarai tagok létszáma, mivel a felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, valamint az épületek energetikai tanúsítása szakmagyakorlási tevékenység csak kamarai tagsággal lesz folytatható. Tájékoztatott arról is, hogy jelentősen bővültek a mérnökigazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények. Eredményes és jó munkát kívánt a taggyűlésnek.

Ezt követően Bodor Dezső elnök bemutatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi munkáját, a kamara stratégiáját, a továbbképzéseket, az együttműködéseket, a szakcsoportok munkáját, a költségvetés teljesítését, az eredményes gazdálkodást, és a 2024. évi terveket. Engi Péter könyvvizsgáló ismertette vizsgálatának eredményét. Véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamara  2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Babos Tamás elnök részéről elhangzott a felügyelőbizottság jelentése a 2023., 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, a beszámolóról, a tervekről, melyet a taggyűlés elfogadott.  

Gáspár Renáta titkár a CSVMK alapszabály-módosítását terjesztette elő, melyet a taggyűlés elfogadott.

A taggyűlésen átadták a Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamara Alkotói-díját Tamás Péter okl. infrastruktúra építőmérnöknek.

Bodor Dezső az elnökség nevében megköszönte mindenki munkáját, aki segítette a CSVMK-t, jó egészséget kívánva bezárta a taggyűlést.

Bodor Dezső CSVMK elnök

Megszakítás