Tisztelt Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamarai Tagok! Tisztelt Szakcsoport Elnök Urak!

A Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamarának tisztújító taggyűlést kell tartania 2024. szeptember 6-án. A területi kamara alapszabálya a jelölésre vonatkozóan határidőket nem tartalmaz, ezért az MMK alapszabályában rögzített határidőket szükséges alkalmazni.

Az országos kamara alapszabálya 5.2.2. pont (1) bekezdése rögzíti a tisztújító taggyűlésen a posztokra történő jelölés időtartamaira vonatkozó szabályokat. E rendelkezés szerint: „A tisztújító Küldöttgyűlés előtt legalább öt hónappal a Választási Jelölőbizottság legalább két hónapos határidő kitűzése mellett jelöltállításra hívja fel a jelölő szervezeteket.”

A jelöltállítási felhíváshoz csatolni kell a jelölteknek a jelölés tárgyát képező több tisztségre történő jelölés esetén minden egyes tisztségre vonatkozó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatának mintaszövegét (a továbbiakban: nyilatkozatminta). A jelöltállítási felhívást és a nyilatkozatmintát a választási bizottság a kamara honlapján is közzéteszi.

A területi alapszabály 4.3.4. b) pontja előírja, hogy a Választási Jelölőbizottság a taggyűlés előtt 30 nappal megállapítja a jelöltek listáját, amelyet a tagság, a helyi csoportok és a CSVMK Tisztségviselőinek meghallgatása után alakít ki.

A fentiek miatt, annak érdekében, hogy a 2024. szeptemberi tisztújító taggyűlés teljesíthesse törvényi és Alapszabályban rögzített kötelezettségét a Választási Jelölőbizottság a jelölést jelen felhívással megindítja.

A Választási Jelölőbizottság ezennel felhívja a tisztelt tagságot a jelöltállításra.

A jelöltállítási határidő: 2024. július 8.

Tehát a területi kamara tagjai 2024. július 8-ig nyújthatják be a Választási Jelölőbizottság részére a tisztségekre vonatkozó jelölést, az elfogadó-összeférhetetlenségi nyilatkozatot, illetve a jelöltek rövid bemutatkozását (javasolt max. 1000 karakter).

A jelölés a következő tisztségekre történhet:

– elnök,

– alelnök,

– elnökségi tagok – 7 fő,

– felügyelőbizottság – 5 fő,

– etikai-fegyelmi bizottság – 5 fő, 

– MMK küldöttgyűlésébe delegált küldöttek (Elnökségből az első négy fő, aki a legtöbb szavazatot elnyerte és vállalja).

 

Tisztelettel:
a Választási Jelölőbizottság nevében:

Letölthető anyagok / nyilatkozat, szakmai önéletrajz minta
Megszakítás