A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) fizikus-mérnöki alapszak indul, amely folytatásaként már engedélyezés előtt áll az ELI ALPS lézeres kutatóközpont igényeire épülő fotonikai mérnöki mesterszak terve is – közölte a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.

 

Az SZTE Magyarországon – a Műegyetem után – másodikként indít fizikus-mérnöki szakot. Különlegessége, hogy az itt végzettek fizikusként – vagyis a természeti jelenségek mély megértésének és modellezésének képessége mellett – a kutatási és ipari fejlesztésben műszaki feladatokat is meg tudnak majd oldani. A szegedi szakindítás hosszú évek tapasztalataira épül, mivel az SZTE Fizikai Intézetében folyó kutatási tevékenység fókuszában az alkalmazott fizika áll, amihez jelentős mértékű mérnöki gondolkodás is kell. Az ELI ALPS-ban, a régió magas technológiát használó kutatóhelyein és vállalatainál egykori szegedi fizikushallgatók is dolgoznak, így az egyetemen ismerik a munkaerőpiaci igényeket. A fizikus-mérnöki képzésbe olyan konkrét témákat válogattak a fizika területéről, amelyeken keresztül a hallgatók egy mérnök feladatait is megértik. Ezzel a készséggel az itt diplomát szerzők össze tudják majd kötni a fejlesztési projektek fizikusi és mérnöki részét. Az oktatás maga is projektszemléletű lesz, azaz a hallgatók a képzés során összetettebb problémák részproblémáit projektfeladat keretében oldják meg, hol egyénileg, hol kisebb csoportokban. Ezzel pedig komplex látásmódot szereznek, megismerik a fejlesztési munka minden oldalát, illetve tapasztalatot szereznek a csoportban végzett munkáról.

A hallgatók az elméleti fizikai tudás mellett praktikus mérnöki és informatikai ismereteket szereznek. Tanulnak majd alapvető gépezetekről, megismerik a műszaki rajz olvasását és készítését, a gépek gyártástechnológiáját, villamosmérnöki vonatkozásait, valamint az első két félévben elsajátítják a Python programnyelv alapjait.

A szakon három specializációt indítanak: az alkalmazott fotonika az ELI ALPS és a fotonikával foglalkozó vállalatok számára fog szakembereket felkészíteni. Az anyagtudományi specializáció célja az anyagismereti gyakorlatokban való jártasság a lézeres anyagmegmunkálás, az additív gyártás (3D nyomtatás) és a nanotechnológia megismertetése, az orvosi technológia specializáció pedig az orvostudományban használt képalkotó módszerekre, az orvosbiológiai mérési eszközökre, diagnosztikai adathalmazok kiértékelésére tanítja meg a hallgatókat.

A fizikus-mérnöki alapszak folytatásaként az SZTE Fizikai Intézet – Magyarországon elsőként – rövidesen meghirdeti a fotonikai mérnök mesterszakot is.  A szakalapításhoz kapcsolódva az SZTE Fizikai Intézetében figyelemmel kísérik más egyetemek képzési tervét. Ide sorolták az egészséggel kapcsolatos nemzetközi oktatási, képzési és kutatási tevékenységet koordináló európai egyetemi szövetség, az EUGLOH égisze alatt létrejött LASCALA nemzetközi fizikus mesterképzési program másik három egyetemén, a Paris-Saclay, a Lundi Egyetem, valamint a La Sapienza a képzési tervek felépítését, fejlesztését is. A LASCALA képzési program lényege, hogy az egyetemek a nagy európai kutatási infrastruktúrákkal – részecskegyorsítókkal, kutatóhelyekkel – együttműködve folytassanak fizikus mesterképzést. (MTI, fotó: u-szeged.hu, Kovács-Jerney Ádám)

Megszakítás