A területi kamara május 15-én tartotta meg taggyűlését, melyen először Gacsályi József, a Viziterv Environ Kft. igazgatójaA Homokhátság Dél-keleti lejtőjét érintő vízpótlási tervek” című magas színvonalú előadása hangzott el. A rendezvény kezdetekor a jenlévők megemlékeztek az elhunyt kamarai tagjaikról.

A taggyűlést megtisztelte jelenlétével dr. Rátkai Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, melyet szeretettel és tisztelettel köszöntött. Ismertette az elmúlt-, és a következő időszak fontosabb eseményeit, a kamara vezetésének elképzeléseit, a változásokat. Eredményes és jó munkát kívánt a taggyűlésnek. Ezt követően Bodor Dezső elnök tájékoztatást adott a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara 2022., 2023. évi munkájáról, stratégiájáról, a továbbképzésekről, az együttműködésekről, a szakcsoportok munkájáról, a tervekről, a költségvetés teljesítéséről, az eredményes gazdálkodásról. Engi Péter könyvvizsgáló ismertette vizsgálatának eredményét, véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a megyei kamara 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Babos Tamás elnök részéről elhangzott a felügyelőbizottság jelentése a 2022-2023. évi költségvetés végrehajtásáról, a beszámolóról, a tervekről, melyet a taggyűlés elfogadott.  

Mádai Sándor Jenőné titkár a CSMMK Alapszabály módosítását terjesztette elő, melyet a taggyűlés elfogadott.

A taggyűlésen átadták a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díjait Balla Iván építőmérnöknek és dr. Bálint Ákos okl. építőmérnöknek.

Bodor Dezső az elnökség nevében megköszönte mindenkinek a munkáját, aki segítette a CSMMK-t, jó egészséget kívánva bezárta a taggyűlést.

 

Bodor Dezső CSMMK elnök

Megszakítás