Az Építési és Közlekedési Minisztérium január közepén elkészítette és véleményezésre megküldte a mérnöki kamaráknak – az országos köztestületnek és a területi kamaráknak – a magyar építészetről szóló törvényjavaslat szövegét. Az MMK február 8-án Lázár János miniszternek írt levélében fogalmazta meg véleményét a koncepcióról, amely egyebek mellett új kamarai törvény megalkotását tűzi ki célul, és szabályozná a szakmai kamarák szervezetét, működési rendjét és alapvető feladatait.  

Megszakítás