A megyei kamara május 16-án rendezte meg taggyűlését, melyen először Kocsis András Balázs okl. építőmérnök A budapesti atlétikai stadion tervezése című magas színvonalú előadása hangzott el. A rendezvény kezdetekor a jenlévők megemlékeztek az elhunyt kamarai tagjaikról. A taggyűlést megtisztelte jelenlétével Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, melyet szeretettel és tisztelettel köszöntött. Ismertette az elmúlt időszak fontosabb eseményeit és a kamara vezetésének elképzeléseit, a változásokat. Gratulált Kocsis András Balázsnak a kiváló munkáért és előadásért. Jó érzéssel tölti el, hogy az atlétikai stadion megvalósul, amikor elnök úr készítette a stadion építésgazdasági szakértői véleményét, az még csak álom volt.

Az MMK elnökének kötelessége, hogy beszámoljon a tagoknak, hogy mire költik a kamarai tagdíjat. A választások után egy alapvetés volt, hogy bizonyos szempontból változtatni kell a mérnöki kamara működésén, az új nemzedékkel is foglalkozni kell. A 21. század szervezeti kultúráját próbálják megalapítani a kamarában, és egy kicsit szeretnének igazítani a működésen, hogy legyen értelme tagdíjat fizetni, kamarai tagnak lenni, és legyenek megfelelő jogszabályok.

A főtitkárság létszáma csökkent a feladatok pedig növekedtek. Több szabályzatot kell újra gondolni azért, mert egyfelől megváltozott az alapszabály, másfelől belépett a módosított 266-os jogszabály, illetve nem voltak teljesen kompatibilisek a hatályos jogrenddel a meglévő szabályzatok.

A Magyar Mérnöki Kamara a miniszterelnökségi pályázat keretében a Miniszterelnökségtől kétszer annyi támogatást kapott, mint eddig. 

Arra törekszenek, hogy egy szabályosabb, flottabbul működő, szerethető kamarát hozzanak létre. Ilyen például, hogy jövőre a feladatalapú pályázatokon a területi kamarák is indulhatnak, így a társadalmi felelősségvállalás jegyében születhetnek meg a FAP anyagok. Mi lesz, ha nem lesz gáz, vagy például mi legyen a napelemmel megtermelt energiával, ha azt nem lehet visszatáplálni? Ennek nyomán lesz például egy olyan feladatalapú pályázat, ahol a lakosságnak és a társadalomnak megmutatjuk, miként lehet visszatartani a napelemmel megtermelt energiát, mennyit kell visszatartani ahhoz, hogy azzal fűteni lehessen. Mit kell tenni annak érdekében, hogy teljesen független autonóm házakat lehessen építeni? A Közbeszerzések Tanácsa örömmel fogadta azt a javaslatot, amely a műszaki átadás-átvételi eljárások során keletkező jogi ellentmondásokat boncolgatja. Rámutat arra, hogy talán nem kellene szerződést módosítani amiatt mert az egyik típusú kazán helyett egy másik típusú kazán fog beépülni egy közbeszerzési eljárás során. Azt gondolja, hogy amit cselekszenek, az jó szándékú. Az MMK elnöke végül eredményes és jó munkát kívánt a taggyűlésnek.

A köszöntés után Bajai Lajos, a CSMMK tagja ismertette javaslatát a napelemekkel termelt villamos energia tárolására. Az MMK elnöke biztatta, hogy azt FAP pályázat keretében dolgozza ki.

Ezt követően Bodor Dezső elnök tájékoztatást adott a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara 2021., 2022. évi munkájáról, stratégiájáról, a továbbképzésekről, az együttműködésekről, a szakcsoportok munkájáról, a tervekről, a költségvetés teljesítéséről, az eredményes gazdálkodásról.

Babos Tamás elnök részéről elhangzott a felügyelőbizottság jelentése a 2021-2022. évi költségvetés végrehajtásáról, a beszámolóról, a tervekről, melyet a taggyűlés elfogadott.  

A taggyűlésen átadták a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díjait: posztumusz Hahn László okl. építőmérnöknek, és Dr. Dobi László okl. építőmérnöknek. A CSMMK Örökös Tagja cím kitüntetést Csicsvári István villamosmérnök kapta meg.

Bodor Dezső az elnökség nevében megköszönte mindenkinek a munkáját, aki segítette a CSMMK-t, jó egészséget kívánva bezárta a taggyűlést.

Bodor Dezső CSMMK elnök

Megszakítás