A területi kamara szeptember 13-án, Szegeden tartotta taggyűlését, amelyen átadták a megyei szervezet alkotói díjait, két örökös tagot választottak, és megújították a választási jelölőbizottságot. A taggyűlést megtisztelte jelenlétével Parragh Dénes, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, aki ismertette az elmúlt időszak fontosabb eseményeit és a kamara új vezetésének elképzeléseit, a változásokat.

 

Az országos kamara elnökségének egyik legfontosabb célkitűzése – mondta az MMK alelnöke – a kamarai szabályzatok átalakítása úgy, hogy az tényleg segítse a mindennapjainkat. Megemlítette például a továbbképzések kérdését, ahol a szakmai színvonalban, a pénzügyi kérdésekben, a külső konferenciák elismerésében és akkreditálásában egy sokkal rugalmasabb rendszert szeretnének létrehozni. Úgy gondolja alappillére, fő erénye kell lennie a kamarának a tagok szakmai továbbképzése, annak minél magasabb színvonalon történő megvalósítása. Egy másik törekvés a Feladat Alapú Pályáztok (FAP) átalakítása.

Parragh Dénes szerint az elmúlt években is nagyon jó vezetőgárda alakult ki a mérnöki kamarában, mind a megyei elnökök körében, mind pedig a tagozati elnökök között. A választmány működését tovább kell erősíteni és segíteni, ezért sok beszélgetésre és találkozásra van szükség. Nehéz, de kulcsfontosságú feladat a fiatal-, és középgenerációk bevonása a kamarai munkába. Nagyon fontosnak tartja az idősebbek munkáját is, hiszen javarészt ők viszik a vállukon a kamarát.

Az MMK szeretné elérni, hogy a kereskedelmi és iparkamarának fizetendő összeget a mérnöki köztestület kapja meg, hiszen a hatósági munkát ez a kamara végzi. Fontosnak tartják, hogy az MMK-nak saját székháza legyen, hiszen nagyon sok pénzt költenek az irodabérletre. Az MMK pályázik minden olyan pénzforrásra, ami segíti a gazdálkodást, és így kevesebb teher hárulna a megyékre is.

Bodor Dezső, a CSMMK elnöke tájékoztatta a taggyűlést a területi kamara 2020., 2021. évi munkájáról, stratégiájáról, a továbbképzésekről, az együttműködésekről, a szakcsoportok munkájáról, a tervekről, a költségvetés teljesítéséről, az eredményes gazdálkodásról. Az elnök megemlékezett a 25 éve megjelent 1996. évi LVIII. törvényről, amely a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szól, ismertette a CSMMK negyed évszázados tevékenységét. A megye nevének megváltozása miatt a tagság döntése értelmében a kamara neve Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamarára (CSMMK) változott.

Ezt követően Papp Antal ismertette a felügyelőbizottság jelentését a 2020.-2021. évi költségvetés végrehajtásáról, a beszámolóról, a tervekről, melyet a taggyűlés elfogadott.

Az elnök, az elnökség legfontosabb törekvése a mérnöki munka minél szélesebb körben történő bemutatása, az érdekvédelmi tevékenység, a mérnökök elismertségének fokozása, valamint a kamara eddigi tevékenységének évről-évre jobb színvonalon történő folytatása. A mérnöki munkát szolgálatnak tekintik. Szeretnék, ha a kamara munkája minden tekintetben az együttműködésen alapulna, a fejlesztési, felújítási munkákat a helyi mérnökök végeznék. Törekednek arra, hogy a mérnöki kamarai jogosítványok a mérnöki munka minél szélesebb körére kiterjesztésre kerüljenek. Tisztességes, erkölcsös, következetes, lelkiismeretes, példát mutató, elkötelezett, magas színvonalú, minőséget létrehozó, egyszerű megoldásokon alapuló mérnöki munkát várnak el a tagjaiktól, nyilvántartottaktól. Az előkészítés minősége legyen olyan, amely meghatározza a megvalósítás színvonalát. Törekednek a minőségi munkát segítő tervellenőrzés széles körű megvalósítására. A mérnökök vegyenek részt a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, a mentori rendszeren keresztül segítsék a fiatal mérnököket. A továbbképzést úgy kell megvalósítani, hogy az mindezek megvalósulását szolgálja. Bízik abban, hogy a szakmai kérdések a kamarán belül kerülnek megoldásra.

A taggyűlésen átadták a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díját, melyet Ivánkovits Imre gépészmérnök és Lódri Csaba okl. építőmérnök, vehetett át. A CSMMK Örökös Tagja cím kitüntetést dr. Csenke Zoltánné okl. vegyész és Kern Ferenc okl. építőmérnök kapta meg.

A választási jelölőbizottság tagja lett: Beke S. Tamás okl. építőmérnök, Kovács Levente Zsolt okl. szerkezetépítő mérnök, Marosi Tamásvízépítő mérnök, Szirányi Attila gépészmérnök, Vizhányó Ferenc Zoltán építőmérnök.

A beszámolókat követően Parragh Dénes MMK-alelnök arról beszélt: a továbbiakban is számítanak a megyei kamara magas színvonalú szakmai munkájára, és kiemelte a CSMMK elnökének elhivatottságát. Hozzátette: ha nincs ilyen személyes elhivatottságunk, küldetéstudatunk, és nem vagyunk nagyon igényesek a munkánkra, nem tudunk ilyen magas színvonalon teljesíteni. Szerinte ez a küldetéstudat a mai mérnöktársadalom, a műszaki értelmiség eredményeinek és fennmaradásának az egyik záloga. Parragh Dénes végül arról tájékoztatta a taggyűlést, hogy Csongrád-Csanád megyének Reich Gyula MMKalelnök lesz a területi felelőse és elsődleges kapcsolattartója.

Megszakítás