December 3-án Szegeden adta át a Vedres István-díjakat az alapító Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Építész Kamara, Mérnöki Kamara, valamint a Dél-alföldi Urbanisztikai Egyesület. A 2021-es mellett a 2020-as díjazottak is most vehették át az elismerést a járványhelyzet miatt. 2020-ban Bombolya Erzsébet okl. építőmérnöknek, Kratochvill Mátyás építész kartográfusnak, Susányi Tamás szakközgazdásznak és Oltvai Béla építőmérnöknek, míg 2021-ben Laczkó József közgazdásznak, Bodor Dezső építőmérnöknek, Kiss Lajos építészmérnöknek adományozták a díjat.

2020-ban a CSMMK tagja, Bombolya Erzsébet életútját ismertettük.

A 2021-es díjazott Bodor Dezső építőmérnök, a CSMMK elnöke a mérnöktársadalom érdekében, a mérnökképzésben, a víziközmű-tervezésben, -üzemeltetésben kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként kapta meg a kitüntetést az alapítóktól. Végzettsége óta folyamatosan tervez, szakértő, emellett tíz éven keresztül tanított megbízott tanszékvezetőként, oktatóként a bajai vízügyi főiskolán, vendégoktató a Szegedi Tudományegyetemen. Mindkét felsőfokú intézmény címzetes főiskolai docense. 11 országos tervpályázatukat díjazták. A Szegedi Vízmű műszaki igazgatójaként munkatársaival 24 éven át végezték a szegedi és algyői víziközművek rekonstrukcióját, fejlesztését. Ez idő alatt valósult meg Szeged európai hírű szennyvíztisztító telepe. A vízművet energiahatékony, zöld energiát hasznosító vállalattá alakították át. Tíz évig dolgoztak a Szent István téri műemlék víztorony felújításáért. A víztorony Szeged egyik jelképe lett, ma is működik, kiállításoknak, koncerteknek ad helyet, köréje az önkormányzattal mérnökszoborparkot létesítettek, a felújítás Tierney Clark-díjat kapott.

2004 óta a megyei mérnöki kamara elnöke. 2008-ban a visegrádi négyek mérnöki kamaráinak találkozóját szervezték meg Szegeden. Nagyon sokat dolgoztak az együttműködések létrejöttéért, a mérnökök érdekeit szolgáló kapcsolatok kialakításáért, a szakmai továbbképzések szervezéséért, a fiatalok körében a mérnöki hivatás megismertetéséért.

A mérnöki tevékenységet, a víziközművek üzemeltetését szolgálatnak tekinti. Munkáját többször elismerték, Zielinski-, Reitter Ferenc-, Csongrád Megyei Prima díjas, megkapta a Szegedért Emlékérmet, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

A díjazott emlékeztetett a díj névadójától származó, megszívlelendő gondolatokra: „Minden okos teremtésnek azon kell lenni, hogy rendeltetésének fölséges célját mentől méltóságosabban elérje… hasznos példaadással, a közjó előmozdítása érdekében.”

Megszakítás