Tisztelt Kollegina, Tisztelt Kolléga!

Engedjék meg, hogy az év vége közeledtével egy rövid visszatekintést tegyünk kamaránkkal kapcsolatban, mielőtt jókívánságainkat tolmácsolnánk: A Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara 2021. évben a veszélyhelyzet miatt nem tudta megtartani több hagyományos rendezvényét, többek között az Újévi fogadást, Mérnök Bált, Építők napját. Az évi rendes taggyűlésünket szeptemberben rendeztük meg. Az Elnökség a döntéseit nagy többséggel online ülésezés keretében tudta meghozni. A veszélyhelyzethez alkalmazkodva az előző évhez hasonlóan az elektronikus ügyintézést helyeztük előtérbe, online továbbképzéseket szerveztünk, ezzel megteremtve a lehetőséget, hogy tagjaink, nyilvántartott szakmagyakorlóink teljesíthessék éves szakmai továbbképzésüket. Ezúton is köszönöm, hogy ebben a szomorú, nehéz helyzetben segítette megértő hozzáállásával, türelmével az elnökség és a titkárság munkáját. Továbbra is együttműködünk a Magyar Mérnöki Kamarával, szakmai tagozataival, a megyei mérnöki kamarákkal, szakhatóságokkal, helyi-, megyei önkormányzati szervekkel és oktatási intézményekkel. A Magyar Mérnöki Kamara Zielinski Szilárd díjjal tüntette ki Dr. Kozák Péter okleveles építőmérnököt, elnökségi tagunkat. MMK Tiszteletbeli Tag címet adományozta határon túli társkamaránk, a Szerb Mérnöki Kamara tisztségviselőjének Evetovic-Cvijanovic Kornélia külföldi kapcsolatok bizottság tagjának. Az SZTE Természettudományi és Informatikai Karával és Mérnöki Karával együttműködésben ez évben online tartottuk meg a Mérnöki alkotások című előadássorozatot, amely a hallgatók számára vizsgával zárult. A 1996. évi LVIII. törvény, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzat előírásainak megfelelően két alkalommal szakmagyakorlási ellenőrzést tartottunk sajátos építmények szakterületen a szakterületeknek megfelelő hatóságokkal együtt. A 2020.-, és a 2021. évi Vedres Díjak ünnepélyes átadására 2021. december 03-án került sor. Az alapító szervezetek Vedres István díjjal ismerték el 2020. évben Bombolya Erzsébet okleveles építőmérnök-, 2021. évben Bodor Dezső okleveles építőmérnök kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenységét. A Miniszterelnökség 1 millió forinttal támogatta a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamarát jogszabályban rögzített és ahhoz kapcsolódó szakmai feladatainak ellátásában. Kérjük továbbra is, hogy a személyes adataikban bekövetkező változást – a gyors és hatékony kapcsolattartás és ügyintézés érdekében, különösen a telefonos és e-mailes elérhetőség tekintetében – a Kamara részére minél hamarabb szíveskedjen bejelenteni, melyre már az E-Mérnök rendszeren keresztül is lehetőség van. Az elnökség, a titkár és a kamara ügyintézői ezúton kívánnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket, egészségben és eredményekben gazdag új évet.

Szeged, 2021. december 08.

Tisztelettel Bodor Dezső, elnök

Megszakítás