Méltató levél (2005, Bombolya Erzsébet, Karácson László )

A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége Karácson László földmérő mérnök úrnak a 2005. Évi alkotói díjat adományozza.
Karácson László 1935-ben született Gyulán.
Érettségi után a Csongrád Megyei Növényvédő Állomáson dolgozott, mint vontatóvezető. Innen vonul be sorkatonai szolgálatra 1955-57-ig, majd leszerelés után visszatért munkahelyére.
1958 június 15-én nyer felvételt a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalathoz, mint földmérő gyakornok. Kezdetben külterületi felmérésekben vesz részt, ez a munka azonban az 1960-as nagyarányú TSz. szervezéssel elveszíti jelentőségét.
A „tagosítás” műszaki munkálataira az ország összes földmérőjét kivezényelték, ami – tekintettel arra, hogy a munka műszaki részét is a politikusok irányították, – a szakmai fejlődést nem kimondottan segítette elő. Ez időben már folyt Szeged város szabatos felmérése, s egy éves földrendezői kitérő után ebbe a munkába helyezik át. Közben felvételt nyer a Székesfehérvári Felsőfokú Földmérő Technikumba, ahol 1967-ben végez, majd az iskola Főiskolává válása után üzemmérnöki oklevelet szerez. Két évig az Alföldi Porcelángyár építésénél végez ipari geodéziai munkákat, majd kisajátítási, házhelyosztási, bel- és külterületek fotogrammetriai felmérésében vesz részt.
1971-ben vizsgáló, majd 1972-től csoportvezető.
1981-től 2002 év végéig a Vállalat, majd az időközben átalakult Kft. szegedi osztályvezetője. Ez idő alatt nyert befejezést Szeged belterület felmérése, Hódmezővásárhely belterület, Szentes, Makó, Kiskunfélegyháza, Orosháza, valamint számos Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Tolna megyei község bel és külterület felmérése, nagy részben sík- vagy sztereo fotogrammetriai eljárással, majd Hódmezővásárhely belterület digitális térképének elkészítése.
Mérnökgeodéziában többek között az Orosházi Üveggyár, a volt DÉLÉP telep, Alföldi Porcelángyár üzemi alaptérképe. A privatizáció során évekig több községben végeztek földkiméréseket. Többször részesült „Térképészet Kiváló dolgozó”-ja kitüntetésben.
A mérnöki Kamarának, később az Egyletnek, majd újra a Kamarának kezdettől fogva tagja, 1996 óta a Felügyelő Bizottság munkájában vesz részt. 2002 óta ennek elnökeként.

Szeged, 2005. 05. 23.

Megszakítás