Méltató levél (2004, Medgyesi Pál)

Medgyesi Pál mérnökkamarai tevékenysége

1989. december ll-én részt vett a Magyar Mérnöki Kamara Csongrád Megyei Csoportjának alakuló taggyűlésén, 1992. április 7-én pedig a vízimérnöki szekció alapításán és beválasztották annak háromtagú elnökségébe. 1993-tól négy évig tagja az MMK Vízimérnöki Tagozata elnökségének. 1995. január 20-án választottuk meg az MMK Csongrád Megyei Csoportja elnökévé, 1996. november 14-én pedig a köztestületi Csongrád Megyei Mérnöki Kamara első elnökévé. Négy évvel később e tisztségében egyhangú szavazással újj áválasztottuk.

Medgyesi Pál 1995-96-ban az országos elnökség tagjaként nagy erővel dolgozott a köztestületi Magyar Mérnöki Kamara megszervezésén. Ebben az időszakban az ő irányításával történt meg az önálló jogi személyiségű köztestületi Csongrád Megyei Mérnöki Kamara létrehozása is. Ennek sikerét az is megalapozta, hogy a korábbi időszakban sikeres pályázatokkal jelentős pénzügyi támogatást szerzett a máig egyedülálló mérnökkönyvtárunk létrehozásához. Szerény, takarékos, de hatékony működtetéssei elérte, hogy a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara mindig a legjobbak között szerepelt. Az elsők között megteremtette a szolgáltató kamara mintáját, a korrekt, következetes köztestületi munkát. Példát mutatott a kamarai önigazgatás kialakításában is a mérnökök érdekeinek védelmében is. Elévülhetetlen érdeme van abban is, hogy ma kamaránk saját tulajdonú, értékes irodával rendelkezik és hitelmentesen gazdálkodik. Ennek lényeges alapját a fel nem vett tiszteletdíj ak képezik. Bevezette a pártoló tagság intézményét és példát mutatott a szponzorálásban is.

A mérnökújságban megjelent elemzéseiben, glosszáiban, tudósításaiban hozzájárult a problémák feltárásához és megoldásához, az újság sZÍnvonalának emelkedéséhez.

Különös figyelmet fordított kamaránk tagjainak tájékoztatására is. Bevezette a körlevelek kiküldését, előadásokat szervezett az aktuális kérdésekről, a logisztikától aklaszterig, konzultációkat a tb-től az EV A-ig, megalkotta a kihelyezett elnökségi ülések és fogadóórák mintáját, és megszervezte az MMK-kiadványok szegedi árusítását.

A 2001-ben szervezett Galamb József konferencia és a 2004-ben bemutatott „Mérnöki alkotások Csongrád megyében, Csongrád megyei mérnökök alkotásai” kiállítás rendkívül magas színvonalon várja a követőket.

Medgyesi Pál irányításával kamaránk nemcsak a fentiekkel és a könyvtárral, hanem a mérnöki emlékek ápolásával is máig egyedülállót alkotott. Ugyancsak kiemelkedő eredményeket hozott a sikeres lobbizás, hiszen kamaránk alelnököt, majd elnököt küldött a Magyar Mérnöki Kamarába, de további elnökségi tagokat és szerkesztő bizottsági tagot is, és már Zielinski Szilárd-díjas kollégánk is van.

Összefoglalva megállapítható, hogya CSMMK megszervezésében és eddigi kiemelkedő sikereiben Medgyesi Pál elnök úr meghatározó szerepet játszott. Mérnöki, vezetői, közéleti, tudományos és publikációs tevékenységével sok mérnök számára szolgálhat mintaként. Igen sokat tett az általa oly fontosnak tartott mérnöki presztízs és identitás helyreállításáért.

A mérnöki kamaráért végzett másfél évtizedes munkáj áért köszönettel és elismeréssel tartozunk neki.

2004. szeptember 22.

Megszakítás