Aktuális

 

Felhívás 

A Gordius Solutions Tender Kft. a jelentősen megnövekedett ügyfél igények-, és a új pályázati területek
felé való terjeszkedésünk miatt, cégünk jelentős bővítést indított el a pályázatíró és a területi képviselő csapatában is,
és ehhez keresünk új kollégákat, tehát ha van az ismerősi körében olyan
személy, aki pont munka kérésében van, és hasznos lehet neki ez a
lehetőség akkor kérjük küldje tovább neki.

Olyan pályázatíró kollégákat keresünk, akik:

 • rendelkeznek legalább 2 év, releváns pályázatírási gyakorlattal, és
 • van több referenciájuk GINOP-os pályázatok terén, tehát 
 • önálló munkavégzésre képesek ezekkel a pályázatokkal.

Országosan keresünk új kollégákat, mert a munkavégzés "home office" formában is végezhető, megfelelő tapasztalat esetén.

A pályázatíró munkakörrel kapcsolatos részletek az alábbi linken találhatóak:

https://palyaz.hu/palyazatiro-allashirdetes/

Országosan keresünk új kollégákat, értékesítő/területi képviselő pozícióra is, aminek a részleteit pedig itt találja:

https://palyaz.hu/allas-eu-palyazati-tanacsado-ertekesito/

  
 
 
 
 
 
 
 
 • 2019. évi Országos Innovációs Fórum

 • Tisztelt
  Kamarai Tagok!

  Értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
  Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 2019. évben a hazai innovációs tevékenységet
  ösztönző Országos Innovációs Fórum rendezvénysorozatot indít.

  A programsorozat szegedi rendezvényére 2019. február 19-én
  kerül sor, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székházában (6721
  Szeged, Párizsi krt. 8-12.), mellékelten csatoljuk a rendezvény meghívóját. (Az oldal aljára gördülve, az OIF_Meghívó_Szeged elnevezésű csatolmány.)

 • Üdvözlettel:
  CSMMK Titkárság

   

 • Felhívás

  Mérnöki alkotások kiállításon való
  bemutatkozásra

  A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége 2018 első
  félévére kiállítás szervezését tűzte ki célul.

  A kiállítás címe:

  CSONGRÁD MEGYEI
  MÉRNÖKÖK ALKOTÁSAI ÉS MÉRNÖKI ALKOTÁSOK CSONGRÁD MEGYÉBEN

  A kiállítás célja: A
  MŰSZAKI SZAKMA NÉPSZERŰSÍTÉSE

  A MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÉS AZ
  UTÁNPÓTLÁS ÉRDEKLŐDÉSÉNEK FELKELTÉSE

  A kiállítás
  mondanivalója:

  AZ ÉLETÜNK ELKÉPZELHETETLEN JÓL KÉPZETT MÉRNÖKÖK, MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG
  NÉLKÜL

  Fentieknek megfelelően ezennel felhívjuk a szakmagyakorlók,
  tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök figyelmét a
  kiállításon való bemutatkozási lehetőségre.

  A kiállítás nem építészeti, hanem a kapcsolódó szakági,
  illetve az infrastrukturális létesítmények bemutatására szolgál. A bemutatott
  létesítmény,- ha a megyében van,- megyei szempontból jelentős alkotásnak
  minősüljön.

  A tervek szerint a kiállítást tablókon, egyrészt szakmailag
  tagozódva, másrészt időbeli elhatárolással – múlt, jelen, jövő – lehetne
  megvalósítani.

  Helyszíneként lehetne szabadtéri, pl. a Magyar Ede tér (
  lófara ), de felmerült a Nagyállomás kiállító területe is. Várható időtartama
  kb. 1 hónap.

  A kiállítás időpontjára vonatkozóan eddig felmerült az
  Építők napja ( június eleje ) vagy a pályaválasztási kampány időszaka.

  A kiállítandó létesítményről a tabló tartalmazzon
  fotódokumentációt, rajzot az érdekes tervrészletekről, illetőleg egy rövid
  műszaki leírást, de makettek videók, animációk is elképzelhetők.

  A kiállításon a mérnöki alkotások lényegét úgy kell
  bemutatni, hogy ne csak a szűk szakmai csoportnak szóljanak, hanem a tágabb,
  laikus közönség is megértse.

  Jelentkezési
  határidő: 2018. január 31.

  A jelentkezés írásban, az alábbi tartalommal:

  Kiállító neve, címe, elérhetősége, a létesítmény megnevezése,
  helye, tervező, kivitelező, üzemeltető neve, elérhetősége, tabló igénye.

  A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara fenntartja magának azt a
  jogot, hogy eldöntse a beküldött anyagból melyek kerülnek kiállításra, a kívánt
  szakterületi arányok betartása érdekében.

  Szeged, 2017.december 14.

  Bodor Dezső

   

  elnök

 • FELHÍVÁS

  Szeged Mj. Város
  Településképi Arculati Kézikönyv és Rendelet elkészítéséhez

  JAVASLAT TÉTELRE

   

  Szeged Mj. Város Önkormányzata
  megkereste kamaránkat, hogy a településképi arculati kézikönyv elkészítését
  javaslatainkkal, jó példák bemutatásával segítsük a szakterületeink
  tekintetében.

  Várjuk javaslataikat a
  gyakorlatukban előforduló településképi szempontból kirívóan rossz és jó példák
  bemutatására.

  Pl. köztéri transzformátorházak,
  gáznyomás szabályozók, épületfalakban elhelyezett elektromos kapcsolószekrények,
  gáz és informatikai vezetékek stb. jó és rossz példái alapján.

  A javaslatokat 2017. március 30.-ig
  kérjük a csmi_mern_kam@invitel.hu
  címre.


  Köszönettel, Titkárság

 • Szeged Megyei Jogú
  Város Címzetes Főjegyzője

  pályázatot hirdet

  Szeged MJV
  Polgármesteri Hivatala – Fejlesztési Iroda

  határozatlan időre
  szóló közlekedési referens posztjára

   

  Pályázati feltételek:

   
  magyar állampolgárság,

   
  büntetlen előélet, továbbá a pályázó
  állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény,
  korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi
  közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve
  közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem
  áll,

   
  közlekedésmérnöki vagy építőmérnöki
  szakképzettség.

   

  A munkakör betöltésénél előnyt
  jelent:

   
  műszaki ellenőri képesítés,

   
  felelős műszaki vezetői képesítés, tervezői
  jogosultság,

   
  a szegedi út- és tömegközlekedési hálózat
  ismerete,

   
  kivitelezésben szerzett gyakorlat,

   
  közigazgatásban
  szerzett gyakorlat,

   
  középfokú angol
  nyelvvizsga
  .

   

  Az ellátandó feladatok
  ismertetése:

  A közlekedési referens munkakörébe tartozik Szeged város közlekedési
  beruházásaihoz kapcsolódóan szakági tervek megrendelése, engedélyeztetése,
  közbeszerzési eljárások előkészítésében és projekt lebonyolításában való
  részvétel, pályázati dokumentumok követése, valamint szabályozási tervek
  közlekedési munkarészének véleményezése.

   

  Illetmény és egyéb juttatás:
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri
  Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló
  32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes
  Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

   

  A pályázat

  1)     
  benyújtásának határideje: 2016. december 2.,

  2)     
  elbírálásának határideje: 2016. december 9.,

  3)     
  benyújtásának helye (postai úton vagy
  személyesen): Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720
  Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

  Az állás betöltéséről a benyújtott
  pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése
  alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2016. december 12.
  napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének
  feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

   

  A pályázathoz csatolni kell:

    motivációs
  levelet,

    a
  45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes
  szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon
  internetes oldalon érhető el)

    iskolai
  végzettséget tanúsító okirat másolatát,


    3
  hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt
  feltételeknek való megfelelést igazoló
  erkölcsi bizonyítványt, azzal, hogy
  az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömben kizárólag nagykorú
  személyekkel kerülök munkakapcsolatba”
  részt kell bejelölni.

 •  

  Szeged Megyei Jogú
  Város Címzetes Főjegyzője

  pályázatot hirdet

  Szeged MJV
  Polgármesteri Hivatala – Fejlesztési Iroda

  határozatlan időre
  szóló beruházási referens posztjára

   

  Pályázati feltételek:

   
  magyar állampolgárság,

   
  büntetlen előélet, továbbá a pályázó
  állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény,
  korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi
  közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve
  közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem
  áll,

   
  építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség.

   

  A munkakör betöltésénél előnyt
  jelent:

   
  magasépítéshez kapcsolódó beruházói gyakorlat,

   
  európai uniós pályázatokkal kapcsolatos
  gyakorlat,

   
  műszaki ellenőri képesítés,

   
  közigazgatásban
  szerzett gyakorlat,

   
  középfokú angol
  nyelvvizsga
  .

   

  Az ellátandó feladatok
  ismertetése:

  A beruházási referens munkakörébe tartozik Szeged város építési
  beruházásaihoz szükséges koncepciók, tervek elkészíttetése, a beruházás
  előkészítése, koordinálása, lebonyolítása, az önkormányzat érdekeinek
  képviselete a beruházás folyamata során, használatba vétel, üzembe helyezés,
  aktiválás lebonyolítása, utánkövetés, szavatossági és garanciális igények
  érvényesítése.

   

  Illetmény és egyéb juttatás:
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri
  Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló
  32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes
  Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

   

  A pályázat

  1)     
  benyújtásának határideje: 2016. december 2.,

  2)     
  elbírálásának határideje: 2016. december 9.,

  3)     
  benyújtásának helye (postai úton vagy
  személyesen): Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720
  Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

  Az állás betöltéséről a benyújtott
  pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése
  alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2016. december 12.
  napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének
  feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

   

  A pályázathoz csatolni kell:

    motivációs
  levelet,

    a
  45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes
  szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon
  internetes oldalon érhető el)

    iskolai
  végzettséget tanúsító okirat másolatát,


    3
  hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek
  való megfelelést igazoló
  erkölcsi bizonyítványt, azzal, hogy az erkölcsi
  bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel
  kerülök munkakapcsolatba”
  részt kell bejelölni.

 • Tájékoztató
  az állami projektértékelői jogviszonyról


 • Az állami projektértékelői jogviszonyt a 2016. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 110/2016. (V.25.) Korm. rendelet szabályozza.
  Az állami projektértékelést a mikro,- kis és középvállalkozások, valamint a helyi (települési) és területi (megyei) önkormányzatok számára nyitva álló felhívásokra beadott támogatási kérelmek tartalmi értékelésére kell alkalmazni.
  Az állami projektértékelői jogviszonyba pályázat útján lehet bekerülni. A pályázat kiírása megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon. A pályázónak büntetlen előélettel, felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakképesítéssel és a szakértői tématerületen legalább három éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
  Fontos feltétel, hogy állami projektértékelői jogviszony csak azzal létesíthető, aki
  • központi államigazgatási szervnél, illetve annak területi és helyi szervénél (ide értve a fővárosi és megyei kormányhivatalt és annak járási, valamint fővárosi kerületi hivatalait) kormánytisztviselőként, vagy köztisztviselőként,
  • egyéb központi költségvetési szervnél közalkalmazottként,
  • az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületnél köztisztviselőként vagy közalkalmazottként, vagy
  • többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságnál munkavállalóként
  foglalkoztatott.
  A pályázat alapján kiválasztott személy - aki vagyonnyilatkozat tételére köteles - szakértői névsorba kerül. A szakértői névsorba bejegyzett adatok közül az értékelő neve és szakterülete nyilvános. A jogviszony határozott időre - legfeljebb a programozási időszak végéig - szól és nem keletkeztet összeférhetetlenséget a kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonnyal. A konkrét értékelés során minden támogatási kérelmet két értékelő értékel.
  A projektértékelő munkáért díjazás jár, amelynek részletes szabályait a Miniszterelnökséget vezető miniszter normatív utasítása szabályozza. Az értékelővel való kapcsolattartás elektronikus úton történik. A értékelő a keretszerződés megkötését követően a tématerületének megfelelő - az irányító hatóság által szervezett - vizsgával záruló képzésen köteles részt venni.
  A részletes szabályok a fent jelzett jogszabályokban megtalálhatók. A pályázói adatlapot és a kapcsolódó nyilatkozatot a kormányrendelet mellékletei tartalmazzák.

 

A felhívás, tájékoztató és a jelentkezési lap a mellékletben található.

 • Épületgépész műszaki ellenőrök figyelmébe - ÁLLÁSHIRDETÉS

Nevelési-Oktatási
Intézmények Gazdasági Szolgálata

közalkalmazotti
jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársat keres

épületgépész műszaki ellenőr I.

munkakör betöltésére

Határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben.

Bővebben a csatolmányban illetve a következő honlapokon olvashat: www.ngsz.hu vagy www.kozigallas.gov.hu

 • Tisztelt Érdeklődők!  

Tisztelettel meghívjuk Önt Józsa István: A hazai szivattyúgyártás története a XX. Században és az Örvényszivattyúk a gyakorlatban című ipartörténeti, illetve üzemeltetési szakkönyvének bemutatójára.
A közelmúltban az INVEST – MARKETING Bt. kiadó gondozásában megjelent kiadványokat szerzőjük, Józsa István mutatja be.

A könyvek a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatóak.

Időpont: 2014. május 29., csütörtök, 16 óra.
Helyszín: Országos Mezőgazdasági Könyvtár, Tessedik Terem
Budapest I. ker., Attila út 93.
A részvétel ingyenes.
Részletek a mellékletben vagy a www.omgk.hu honlapon olvashatóak.

 • 2014. április 7-i taggyűlésen elhangzott  előadások a csatolmányban találhatók

Klasztervilág Magyarországon

Továbbképzés 2014-től

Szakmagyakorlási függelék

Segédtáblázatok

Címek Eljárási rend 

 

 • Tisztelt Környezetvédelemmel foglalkozó Kollegák!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az MMK Környezetvédelmi Tagozata 2014. május 08-án 14.órától tartja elnökségválasztó taggyűlését. Ehhez kapcsolódóan a Tagozat értesítése a csatolmányban  található.

 • Tájékoztatás a Jogosultsági vizsgák változásáról

  Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet értelmében az építészeti-műszaki tervezési, valamint a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének eljárásrendje 2014. január 1-jétől megváltozott.

  A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet továbbra is a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes területi mérnöki kamarához kell benyújtani. A Korm. rendelet szabályozásának értelmében a jogosultság megállapítását követően, de legkésőbb egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie. Ennek módjáról az érintett szakmagyakorlókat közvetlenül, elektronikus úton e-mailben, valamint a kamarai honlapokon a későbbiekben fogjuk tájékoztatni.

  A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet széles körűen szabályozza a szakmagyakorlás kérdéskörét. Hatálya kiterjed a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre, a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra. Kiterjed továbbá a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra, a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra. Kiterjed az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára, az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira, a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

 • TÁJÉKOZTATÁS KAMARAI TAGOK RÉSZÉRE!

A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnökségi határozat alapján, ingyenesen biztosítja a kamarai tagok részére a Magyar Szabványügyi Testület Online Szabványkönyvtárához és a Complex Jogtárhoz való hozzáférést, a Titkárságon kialakított kis tárgyalóban, kizárólag helybenolvasási céllal.

A szolgáltatások ügyfélfogadási időben - hétfőtől csütörtökig 8:00 - 12:00 között - vehetők igénybe.

 

 

 •  176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet - az épületek enrgetikai jellemzőinek tanúsításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket és érintetteket, hogy 2012. január 01. napjával a 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet - a rendelet 1 §-ban meghatározott épületek esetében - kötelező jelleggel rendelkezik a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárásról. Az energetikai tanúsító jogosultsággal rendelkező személyek köre a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara elektronikus NÉVJEGYZÉKÉBEN fellelhető, az alábbi linkekre kattintva:

- Magyar Mérnöki Kamara: http://mmk.hu/nevjegyzek.php?no_cache=1

A szakterületeken belül az alábbiak közül választhatnak: - Épületek energetikai tanúsítása () - Energetikai tanúsító, vagy

- Épületek energetikai tanúsítása korlátozásokkal (ENt-SzK) - Energetikai tanúsító, vagy 

- Épületek energetikai tanúsítása szakértő - teljeskörű (ENt-Sz) - Energetikai tanúsító

- Magyar Építész Kamara: http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=61 és a jogosultságok között az energetikai tanúsítók (SZÉSZ8 vagy SZÉSZ8K vagy ) megnevezést kell keresni.

 

 

 • Felhívás! 

A CSMMK kezdeményezi Tervismertető Fórum létrehozását tagjai számára.

Részletek a csatolt mellékletben olvashatóak. CSMMK Elnökség

 

1 előadás: Szeged elektromos közösségi közlekedés rekonstrukciója és fejlesztése.

2. előadás: Szegedi partfal rekonstrukció (előadásanyag a csatolmányok között megtalálható)

3. előadás: Szeged-Röszke-Horgos--Szabadka-Csikéria-Bácsalmás-Baja vasútvonal helyreállításának megvalósíthatósági tanulmányi

 

 

 

 • Tájékoztatás kamarai tagok részére - 107/2011. sz. elnökségi határozat! 

A CSMMK Elnökségének 107/2011. sz. elnökségi határozata alapján lehetőség nyílik arra, hogy a kamara tagjai a szakmai tevékenységük (pl.: üzleti tárgyalás, tervegyeztetés, stb.) végzése során a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, 6720 Szeged, Arany János u. 7. I/115. szám alatti tárgyalótermét előzetes egyeztetés alapján, ingyenesen igénybe vehessék.

A tárgyalóterem befogadóképessége max. 20 fő, projektor és vetítővászon használata biztosított

A terem a fent megnevezett célokra igénybe vehető hétfőtől csütörtökig 9:00 - 15:00 között.

Érdeklődni a CSMMK Titkárságán ügyfélfogadási időben, hétfőtől csütörtökig 8:00 - 12:00 között a +3662/552-142 vagy +3662/552-143-as telefonszámon, továbbá a csmi_mern_kam@invitel.hu e-mail címen lehet.

CSMMK Elnökség

 

 

CsatolmányMéret
Tervismertető Fórum.pdf222.38 KB
ELŐADÁS_-_Szeged_elektromos_közösségi_közlekedés rekonstrukciója és fejlesztése.pdf3.65 MB
Szegedi partfal rekonstrukciója - Dr. Kozák Péter előadásanyaga - tervismertető fórum.pdf2.35 MB
RTESÍTÉS_Környezetvédelmi tagozat.pdf130.26 KB
Klasztervilág Magyarországon.pdf3.49 MB
szakmagyakorlas-fuggelek-20140328.pdf1.32 MB
Továbbképzés 2014-től.ppt523 KB
Segédtáblázatok_KÁT_31.doc152 KB
Címek_Eljárási rend_2014_04.doc582 KB
jozsa_megh_cim (2)web.JPG164.58 KB
jozsa_megh_szoveg_web.JPG368.7 KB
Jozsa_plakat_WEB.JPG206.98 KB
pületgépész műszaki ellenőr álláshirdetés.pdf1.56 MB
FELHIVAS___muszaki_ellenor.pdf250.72 KB
Tajekoztato_level.pdf260.18 KB
JELENTKEZESI_LAP___1_sz_melleklet.pdf157.99 KB
OIF_Meghívó_Szeged.pdf340.26 KB