Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díja

A CSMMK Alapszabályának 6.1. pontja értelmében:

"A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díja elismerést a CSMMK tagjai közül azon természetes személyek kaphatják meg, akik legalább öt éve a CSMMK tagjai és legalább tíz éve szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Mindezen túl a díjat azok kaphatják meg, akik kiemelkedő mérnöki teljesítményt nyújtottak és/vagy akik mérnökök képzésével és továbbképzésével, illetve tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó munkáját jelentősen elősegítették és/vagy a mérnök társadalmat és a mérnöki kamarát hosszú időn keresztül eredményesen képviselték. A díj posztumus is adományozható. A Kamara évente legfeljebb három díjat ad ki, melynek átadására a mindenkori taggyűlésen kerül sor. A Díjat a CSMMK Elnöksége azdományozza, a Díj adományozására a CSMMK bármely tagja, szakcsoportja, bizottsága vagy tisztségviselője, minden év február hónap végéig tehet javaslatot. Az adományozott címről fémből készült, az elismerésben részesült nevét, a díj megnevezését és a kiadás évét is tartalmazó emlékplakett, valamint díszoklevél kerül kiállításra. Az elismeréssel pénzjutalom is együtt jár, melyről és melynek mértékéről a CSMMK Elnöksége esetileg dönt." 

Kamaránk a 2000. évi Taggyűlésen adományozott első ízben díjat kiemelkedő mérnöki tevékenységért és a kamarában végzett munkáért.
Díjazottjaink:

 • 2000. évben: Kardos Imre és Vargáné Patkós Margit
 • 2001. évben: Dr. Kováts Gábor és Pajtényi Ferenc
 • 2002. évben: Dr. Körmöczi Ernő és Plesovszki Pál
 • 2003. évben: Török Imre György, Mészáros Gábor és Szolga András
 • 2004. évben: Medgyesi Pál (méltató levél)
 • 2005. évben: Bombolya Erzsébet, Karácson László (méltató levél)
 • 2006. évben: Dr. Rigó Mihály, Dr. Major Tibor
 • 2007. évben: Kádár Sándor, Tornai László
 • 2008. évben: Kern Ferenc, Nagyistók Ferenc
 • 2009. évben: Dr. Csenke Zoltánné, Nagy Ferenc
 • 2010. évben: Fodor Ildikó, Dr. Pálfai Imre, Villányi János (méltató levél)
 • 2011. évben: Dudás Mihály (méltató levél), Katona Zsolt (méltató levél)
 • 2012. évben: Csépai János Róbert, Kocsis András Balázs
 • 2013. évben: Fejes Péter, Kocsis György
 • 2014. évben: Juratovics Aladár, Mészárosné Szollár Klára, Tóbiás Zoltán, Dr. Török József
 • 2015. évben: Engedi Antal, Varga György
 • 2016. évben: Inokai Zsolt, Szalai László, Vass Ferenc, Temesvári Mihály, Somogyi János
 • 2017. évben: Vakulyáné Papp Klára, Csonka Zoltán, Volosinovszki Miklós
 • 2018. évben:Himer András, Dr. Kovács Imre András, Papp Antal
 • 2019. évben: Zala Izabella, Szerencsés Gyula, Andó Mihály, Kálmán Miklós, Novák Gyula
 • 2020. évben: Babos Tamás, Dr. Kozák Péter

A Magyar Mérnöki Kamara Zielinski Szilárd Díjban részesítette az alábbi kamarai tagjainkat:

 • Dr. Körmöczi Ernő
 • Medgyesi Pál
 • Dr. Kováts Gábor
 • Bodor Dezső
 • Dr. Csenke Zoltánné
 • Prof. Dr. Véha Antal

 

A Magyar Mérnöki Kamara "Tiszteletbeli Tag" címet adományozott az alábbi személyeknek:

 • Dr. Molnár Béla
 • Kardos Imre
 • Dr. Vágás István
 • Dr. Frank József
 • Dr. Pálfai Imre
 • Ágoston István
 • Valastyán Pál
 • Prof. Dr. Pogány András
 • Prof. Dr. Szabó Gábor
 • Nagy Sándor
 • Kakas Béla
 • Dr. Juhász Tünde
A CSMMK Alapszabályának 6.3. pontja értelmében:
"Az Elnökség határozata alapján a taggyűlés a „Csongrád
Megyei Mérnöki Kamara Örökös Tagja” címet adományozhatja annak a
szakmagyakorlónak, aki életpályája során, hosszú időtartamon keresztül elismert
szakmai tevékenységet végzett és/vagy a kamarában végzett a mérnök társadalom
érdekében elismerésre méltó tevékenységet. A „ Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
Örökös tagja” a cím elnyerését követően mentesül a mindenkori tagdíj- és
eljárási díj fizetési kötelezettség alól, mert azt helyette a CSMMK, az általa
működtetett szolidaritási alap terhére, átvállalja, illetve megfizeti."
Kamaránk az alábbi tagjainak adományozott "Örökös Tag" címet: 
 • Vargáné Patkós Margit
 • Ecseri Ferenc
 • Harmat Péter
 • Márkus Zoltán
 • Dr. Kováts Gábor†
 • Medgyesi Pál†
 • Plesovszki Pál
 • Hopka János
 • Nagy Gáspár
 • Kádár Ferenc†
 • Varga László†
 • Sebők Ferenc
 • Mészáros Gábor 
 • Takács Máténé
 • Fábri Béla†
 • Dr. Körmöczi Ernő
 • Szolga András
 • Dudás Mihály
 • Tornai László
 • Mura Mészáros József
 • Dr. Pálfai Imre†
 • Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor
 • Csépai János Róbert

CsatolmányMéret
CSMMK Kitüntetési Szabályzat.pdf144.67 KB
Magyar Mérnöki Kamara Kitüntetési Szabályzata.pdf94.84 KB