JELÖLTÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS ORSZÁGOS KAMARAI TISZTÚJÍTÁSHOZ

Tisztelt Kamarai Tag!


A Magyar Mérnöki Kamarának a hatályos Alapszabálya értelmében 2017. május hónapban Tisztújító Küldöttgyűlést kell tartani. A jelölési folyamat lebonyolítása az Országos Választási Jelölőbizottság feladata. E választási Jelölőbizottságot az Alapszabály 4.3.3. a) pontja értelmében a Küldöttgyűlésnek a tisztújító küldöttgyűlést követő évben kell létrehoznia, mely a 24/2014. (v.24.) MMK Küldöttgyűlési határozattal megtörtént. A fentiek alapján jelenleg hatályos Országos Választási Jelölőbizottság személyi összetétele az alábbi: elnöke: Dr. Kukai Tibor, tagjai: Dr. Baksai Róbert, Dezső Zsigmond, Kocsis Tünde, Kun Gábor, Dr. Metzing Ferenc, Schulek János.
Az Országos Jelöltállítási Felhívást az Országos Választási Jelölőbizottság a mellékletben megküldöttek szerint kibocsátotta.


Kamaránk Tagjainak feladata az, hogy az országos tisztségviselőkre tegyenek javaslatot – a javaslatnak a Kamara titkárságára való beküldésével - 2017 február 3.-ig.

A javaslatokat a Csongrád Megyei Kamara Elnöksége fogja megvitatni és ajánlásként tovább küldeni 2017. február 28.-ig az Országos Választási Bizottságnak.

A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara az alábbi számú jelöltekre adhat ajánlást.

Országos Elnöki tisztségre                   1 jelölt

Országos Alelnöki tisztségre                1 jelölt

Országos Elnökségi tagnak                  3 jelölt

Országos Etika-Fegyelmi Bizottsági tagnak  2 jelölt

Az Országos Választási Jelölőbizottsághoz határidőben beérkezett ajánlások közül az tekinthető jelöltnek, aki az alábbi számú jelöléseket megszerzi:

Elnöki tisztségre:  min. 3 területi kamara és min.3 szakmai tagozat

Alelnöki tisztségre: min. 2 területi kamara és min. 2 szakmai tagozat

Elnökségi tagságra: min. 2 területi kamara és min. 1 szakmai tagozat

Felügy. Biz.tagságra: min. 2 területi kamara és min. 1 szakmai tagozat

Etikai-Fegyelmi Biz. Tag: min 1 területi kamara és min. 1 szakmai tagozat


Az MMK 2016. 05. 21.-i küldöttgyűlése az MMK Alapszabályának jelölési-választási szabályaihoz ajánlásokat fogadott el, amely a www.mmk.hu/hatarozatok menüpontban érhető el.


Szeged, 2016. november 22.

Pappné Tombácz Ildikó

titkár

CsatolmányMéret
Jelöltállítási felhívás.pdf172.02 KB