FELHÍVÁS

A Magyar Mérnöki Kamara - 2014. január 10.-től hatályos - Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata, felhatalmazza és egyben kötelezettségül állapítja meg a területi kamaráknak a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében a szakmagyakorlók ellenőrzését, majd az ellenőrzési tevékenységről az évet követő január 30.-ig meghatározott szempontok szerinti tájékoztató készítését.

Az építési tevékenység jogosultsági, szakmai szempontú ellenőrzése közigazgatási hatósági feladat, amelynek végzésére, koordinálására a területi kamara titkára jogosult.

A hatáskör gyakorlójának szakmai támogatására a területi kamarák elnökségei SZAKMAGYAKORLÁSI SZAKÉRTŐI TESTÜLETET (SZT) hozhatnak létre.

A területi kamara az SZT mellett szakmagyakorlási felügyelői névjegyzéket vezet, azaz szakmagyakorlási felügyelői szakcsoportokat hoz létre, arról a területről, ahol van szakcsoportja.
Ahol nincs az ellenőrizni kívánt területről szakcsoport, ott az országos szakmai tagozat javaslatára kérhető fel szakmagyakorlási felügyelő.

SZT Tagnak az alábbi feltételeknek való megfelelés szükséges:
 Tervezői, szakértői, vagy műszaki ellenőri jogosultság
 jogosultság megszerzésétől számított min. 5 éves szakmai gyakorlat
 az ellenőrzés jogszabályainak és belső szabályzatainak ismerete
 összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelőség igazolása – konkrét ellenőrzési feladat esetén
 informatika alkalmazói szintű ismerete
 tervellenőrzés során vezető tervezői cím

Ellenőrzési Szakmagyakorlási Felügyelővel szemben támasztott követelmények:

 Kamarai tagság
 összeférhetetlenségi szabálynak való megfelelés
 nem lehet felügyelő, aki felszámolással megszűnt szövetkezet, vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy olyan tagja volt, akinek felelősségét a ki nem elégített hitelezői tartozásokért megállapították és helytállási kötelezettségének nem tett eleget, a törléstől számított öt évig.

A jelentkezés a Szakmagyakorlási Szakértői Testületbe és a Felügyelői névjegyzékbe külön-külön is történhet.
A munka díjazás ellenében történik.
Tagjaink kinevezéséről az Elnökség dönt.

Kérjük a Tisztelt Kamarai tagokat a fenti létrehozandó szervezetekbe való jelentkezésre.

Szeged, 2014. május                         
                                    Bodor Dezső
                                    Elnök